ไม่ทันหุบขา ก็โดนท่อนอีกอันเสียบเข้ามาแทนที่

ไม่ทันหุบขา ก็โดนท่อนอีกอันเสียบเข้ามาแทนที่

Add your comment

Your email address will not be published.