เอาสองลูกจ้าง ”ไม่น่าเชื่อเด็กตัวเล็ก ๆ จะรับเอาของผู้ใหญ่ได้หมด”

เอาสองลูกจ้าง ”ไม่น่าเชื่อเด็กตัวเล็ก ๆ จะรับเอาของผู้ใหญ่ได้หมด”

Add your comment

Your email address will not be published.