จะดีใจหรือเสียใจดี มีผัวก็ไม่มีโอกาสเลือกหน้าตาแต่ควยใหญ่ๆ ทั้งนั้น

จะดีใจหรือเสียใจดี มีผัวก็ไม่มีโอกาสเลือกหน้าตาแต่ควยใหญ่ๆ ทั้งนั้น

Add your comment

Your email address will not be published.